Kilode Ti O Ma Nfo Owo Re?

Why Do You Wash Your Hands? in Yoruba and English.

Ójẹ ọ̀nà tí kó ná ní lówó tí ó sí wú ló púpọ̀ lati sé itọjú ara dádá.
KÍLÓDÉ TI Ó MÁ NFỌ ỌWỌ RẸ? Jé ọ̀ná ídárá yá láti kọ́ ọmọdé ní pàtàkí ọwọ́ f́ifọ́. Pẹlu àwòrán tí ó jọjú atí èdè tí kó lé, ọmọdé ma fẹ́ látí ka iwé yì atí látí kó awón àwòrán tí ofá ní mó ra lẹyín itán náà jọ.

BUY NOW  

* Available in ebook and print only


Preview

Book Reviews

This book is basically on hygiene. It teaches how we can keep our hands clean at every point in time to prevent germs. I also like the fact that I got to learn yoruba language.

Sarah Iyanna
Mar 6, 2023

This book is a very interesting book that has cool pictures that help you imagine as you read. It also helped me learn Yoruba. It was so much fun!

Glight Ofunne
Feb 23, 2023
Your Cart
Your cart is empty
Shop Now
Top